WeShare Sport logo

Sporten biedt jongeren perspectief

Het PerspectiefHuis van Stichting Timon biedt een veilige plek aan jongeren tussen de 14 en 18 jaar, waar zij kunnen toewerken naar zelfstandigheid. Dit is een tijdelijk thuis voor jongeren waarvan ouders niet in staat zijn om de opvoeding vorm te geven of omdat jongeren om andere redenen niet meer thuis kunnen wonen.

Jongeren wonen met elkaar in een huis, er is een gezamenlijke keuken en woonkamer. Ze volgen een opleiding of hebben een baan. De jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen en om zelfstandig dingen te regelen en te ondernemen. Zij hebben een eigen mentor met wie ze een hulpverleningsplan maken. 

Daarbij proberen ze jongeren een zo ‘normaal’ mogelijk leven te bieden. Onderdeel van dit ‘normale leven’ is sporten. Het is bewezen dat sporten en bewegen voor jongeren op veel vlakken effectief is. Sporten en bewegen draagt bij aan fysieke gezondheid, emotioneel welzijn en ontwikkeling van sociale en persoonlijke vaardigheden.

Betrokkenheid ShareFonds
Er is samenwerking gezocht met een sportschool in Woerden om een flexibel abonnement af te sluiten, zodat alle jongeren regelmatig kunnen sporten. ShareFonds maakt dit sporten financieel mogelijk voor de jongeren in Het PerspectiefHuis.

WeShare Sport logo
WeShare Sport logo

Sporten biedt jongeren perspectief

Het PerspectiefHuis van Stichting Timon biedt een veilige plek aan jongeren tussen de 14 en 18 jaar, waar zij kunnen toewerken naar zelfstandigheid. Dit is een tijdelijk thuis voor jongeren waarvan ouders niet in staat zijn om de opvoeding vorm te geven of omdat jongeren om andere redenen niet meer thuis kunnen wonen.
Jongeren wonen met elkaar in een huis, er is een gezamenlijke keuken en woonkamer. Ze volgen een opleiding of hebben een baan. De jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen en om zelfstandig dingen te regelen en te ondernemen. Zij hebben een eigen mentor met wie ze een hulpverleningsplan maken. 
Daarbij proberen ze jongeren een zo ‘normaal’ mogelijk leven te bieden. Onderdeel van dit ‘normale leven’ is sporten. Het is bewezen dat sporten en bewegen voor jongeren op veel vlakken effectief is. Sporten en bewegen draagt bij aan fysieke gezondheid, emotioneel welzijn en ontwikkeling van sociale en persoonlijke vaardigheden.
Betrokkenheid ShareFonds
Er is samenwerking gezocht met een sportschool in Woerden om een flexibel abonnement af te sluiten, zodat alle jongeren regelmatig kunnen sporten. ShareFonds maakt dit sporten financieel mogelijk voor de jongeren in Het PerspectiefHuis.